Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

2ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας 27 Μάη 2012!!!


http://filandros.com/
Προκήρυξη 2ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας 2012

Ο Αθλητικός Σύλλογος Λευκάδας “Φίλανδρος” σε συνεργασία µε τον ΣΕΓΑΣ ∆υτ. Στερεάς, τον ∆ήµο Λευκάδας, την Περιφέρεια προκηρύσσει τον 2ο Πράσινο Ηµιµαραθώνιο Αγώνα ∆ρόµου, 21.100 µέτρα και τον 2ο Λαϊκό ∆ρόµο Υγείας 5000 µέτρων. Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.
Ηµεροµηνία διεξαγωγής: Κυριακή 27 Μαΐου 2012
Σηµείο εκκίνησης – τερµατισµού: Πάρκο Παραλίας Λευκάδας.
Ώρα εκκίνησης: 09:00 π.µ
∆ιαδροµή αγώνα: Η διαδροµή είναι επίπεδη, ασφάλτινη και το µεγαλύτερο µέρος της οποίας βρίσκεται σε περιβάλλον µεγάλης οικολογικής σηµασίας. Η διαδροµή είναι µετρηµένη και θα αναγράφεται ανά 1 χιλιόµετρο. Καθ’ όλο το µήκος της θα είναι φυλασσόµενη από την Τροχαία, το Λιµενικό Σώµα και την ∆ηµοτική Αστυνοµία Λευκάδας.
Κανονισµοί: Ισχύουν οι κανονισµοί του ΣΕΓΑΣ.
∆ήλωση συµµετοχής:
Η δήλωση συµµετοχής στον αγώνα µπορεί να γίνεται µε τους παρακάτω τρόπους: αΑπευθείας µε ηλεκτρονική µορφή στο www.filandros.com.
βΜε φαξ στο τηλέφωνο 26450-25230 (Υπ’ όψιν κας Αραβανή Σοφίας).
Κατεβάστε τις δηλώσεις συμμετοχής:
Για να είναι έγκυρη η συµµετοχή θα πρέπει ο κάθε αθλητής και αθλήτρια να έχει δηλωθεί µέχρι την Παρασκευή 18/05/2012. Όσοι προσέλθουν την ηµέρα του αγώνα δίχως προηγηθείσα συµµετοχή ή δηλώσουν πέραν της ηµεροµηνίας λήξης των εγγραφών, δεν θα πάρουν αριθµό και δεν θα αναφέρονται στα αποτελέσµατα.
Κόστος συµµετοχής: Ο κάθε αθλητής των 21 χιλιοµέτρων θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 5 Ευρώ µε την παραλαβή του αριθµού του.
Βραβεύσεις: Θα βραβευθούν οι 3 πρώτοι άνδρες και οι 3 πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης και στους 2 αγώνες. Επίσης στον ηµιµαραθώνιο δρόµο θα βραβεύονται οι 3 πρώτοι κάθε κατηγορίας όπως αναγράφονται παρακάτω. Οι 3 πρώτοι άνδρες και οι 3 πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης δεν θα βραβεύονται στις επιµέρους κατηγορίες. Σε όλους τους δροµείς και των 2 Αγώνων (21.1 χλµ και 5 χλµ) που θα τερµατίσουν θα δοθεί αναµνηστικό µετάλλιο και δίπλωµα.
Κατηγορίες 21.1 χιλιοµέτρων:
               ΑΝ∆ΡΩΝ                                 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1.     Έως 34 ετών                         1. Έως 30 ετών
2.     35 – 39 ετών                         2. 31 – 40 ετών
3.     40 – 44 ετών                        3. 41 ετών και άνω
4.    45 – 49 ετών
5.      50 – 54 ετών
6.      55 – 59 ετών
7.      60 ετών και άνω
Κατηγορία θα συγκροτείται εφόσον συµµετέχουν τουλάχιστον 6 αθλητές. Σε αντίθετη περίπτωση η κατηγορία θα συγχωνεύεται στην αµέσως επόµενη, ή στην προηγούµενη αν πρόκειται για την τελευταία.
Γενικά:
Οι αριθµοί συµµετοχής θα δοθούν στην Αφετηρία µία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα (07:00-08:00πµ) και την προηγουµένη των Αγώνων από τις 4-8µµ στο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας (πρώην ∆ηµαρχείο). Στον Ηµιµαραθώνιο ∆ρόµο θα υπάρχει Ηλεκτρονική Χρονοµέτρηση. Την προηγούµενη του Αγώνα και ώρα 20:00 θα πραγµατοποιηθεί Pasta Party για το οποίο θα υπάρχει ενηµέρωση κατά την παραλαβή των αριθµών.
Κάθε 2.5 χλµ. περίπου σε όλο το µήκος της διαδροµής θα υπάρχουν σταθµοί µε νερά (2ο, 5ο, 7.5ο, 10ο, 13ο, 15ο, 18ο, χιλιόµετρο), ενώ στο 10ο θα υπάρχει και ισοτονικό. Οι αγώνες θα γίνουν µε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλοι οι ∆ροµείς θα τρέξουν µε δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί από ιατρό πρόσφατα.
Διαμονή: Δείτε τα προσφορές για τον αγώνα εδώ.
η γραµµατέας
Μαριάννα Κοψιδά                                                                                                                            ο πρόεδρος
Σπυρίδων Μαραγκός


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου